Taxiförarlegitimation

Kvalitetssäkrad utbildning med mycket rutinerade utbildare!

Taxiförar-legitimation

Kvalitetssäkrad utbildning med mycket rutinerade utbildare!

Taxiförarutbildning – intensivkurs

Vi på Affes Trafikskola har intensivkurs som omfattar de tio olika kunskapsområden som finns i Trafikverkets prov. Dessa är kartläsning, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren, fordonskännedom, yrkeslagstiftning samt trafiklagstiftning. I kursavgiften ingår material, föreläsningar, fika fm och em samt egna utarbetade provtester som innehåller frågor på de områden vi har gått igenom på kursen. Kursen startar då det är minst 6 deltagare anmälda.

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation. För att få taxilegitimation krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft bil körkort i minst 2 år eller innehar behörighet D. De medicinska kraven för taxilegitimation innebär bl a att din synskärpa måste vara minst 0,8 med eller utan korrigering. Du får inte ha haft något epileptiskt anfall under de senaste 5 åren och du får inte ha diabetes som behandlas med insulin. Om du önskar mer information om de medicinska kraven kan du kontakta Transportstyrelsen.

Kraven på yrkeskunnande uppfylls genom att du blir godkänd på ett teoretiskt prov för taxiförarlegitimation som består av två delprov samt ett körprov. Därefter gör Transportstyrelsen en s k vandelsprövning, d v s prövar om du är lämplig som taxichaufför. Om du är osäker på om du kan få taxilegitimation kan man ansöka om ett förhandsbesked.

Kursavgift inkl. taxibok

4.300:-

Provavgift hos Trafikverket 2 x 325 Kr

650:-

Körprov inkl lån av bil hos Trafikverket

1.200:-

Ansökningsavgift och vandelsprövning hos Transportstyrelsen

2.700:-

Fotografering (hos Fotograf)

 

Tillverkning av taxiförarlegitimation på Trafikverket

250:-

Läkarintyg (kontakta din läkare, giltig i 2 mån.) 

 

Eventuell boende www.hus57.se

Såväl det teoretiska som det praktiska provet beställer du tid för hos Trafikverket, tel nr 0771-17 18 19. Boka i tid! De 2 teoriproven ska vara godkända inom 6 mån, då är de giltiga i 3 år. Godkänt förarprov är giltigt i 1 år.

Provet på Trafikverket gör du på dator och består av två delprov. Du kan välja att göra alla samma dag eller att dela upp dem.

Delprov

Område

Antal frågor

Godkäntgräns

Provtid

1

Säkerhet och beteende.
Här ska du också visa dina kunskaper i navigering

65+5*

48

50 min

2

Lagstiftning

46+4*

34

50 min

         

* I provet ingår både poänggivande frågor och testfrågor

När du avlagt godkänt teori- samt körprov skickar du ansökan om taxiförarlegitimation tillsammans med läkarintyg (max 2 månader gammalt) till Transportstyrelsen. De gör då vandelsprövningen samt utfärdar legitimationen.

Kursledare: Dan Berndtsson

Kursledare: Dan Berndtsson

Trafiklärare/utbildningsledare.

Vid frågor ring: 0431-178 00.

Taxikurs

Vi har inga datum för kurs bokade.
Vid intresseanmälan, ring 0431-17800.

 

Taxiförarlegitimation

För att få köra taxi yrkesmässigt krävs det att man har taxiförarlegitimation.