Miljöpolicy

Affes Trafikskola – ett klimatsmart val

Miljöpolicy
Vår miljöpolicy är att i alla led arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan samt skapa miljömedvetna trafikanter. Därför bedriver vi ett ständigt förbättringsarbete inom detta område. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:
Utbilda dig i ett körsätt som ger minsta möjliga utsläpp av farliga ämnen samt gör dig
som förare medveten om körsättets betydelse för miljön så att du kan vara med och
minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel, f.n. körs våra automatväxlade övningsbilar på biogas
välja leverantörer och samarbetspartners där vi väger samman miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
effektivisera vår energiförbrukning
arbeta för en god resurshushållning

Miljömål

Våra miljömål är
att vi skall köra med de mest miljövänliga bilarna som samtidigt motsvarar våra krav på säkerhet.
att 2025 ska användningen av förnyelsebara drivmedel uppgå till minst 50 procent.
att alltid köpa närodlade och ekologiska livsmedel till personalfika och kurser
att vi köper produkter såsom bränsle, personal- och kursfika utan palmolja för att skydda regnskogarna

Citat!

Personalcitat

Det som gör det roligt att jobba på Affes är goa elever och härliga kolleger och att få köra MC! /Mattias