Handledarkurs – komplett

 

Komplett utbildning med gediget kursmaterial.

Affes Trafikskola erbjuder en komplett handledarkurs för handledare och elev med gediget kursmaterial och en rutinerad föreläsare. Allt för att ge eleverna de bästa förutsättningar på sin väg mot körkort! Att man sedan kan spara 1000-lappar genom att ta till sig budskapet vid våra populära kurser är bara en positiv bieffekt.

Anmälan
Välkommen till en givande kurs för blivande handledare och elever! Föranmälan krävs med namn, personnummer, adress och telefonnummer för både handledare och elev.  Max 30 personer per kurs. Medtag legitimation på samtliga deltagare.  Anmäl er via vår e-handel. Kurstid: 180 min exkl. raster.

I kursavgiften ingår:
Handledarbok till handledaren
Övningsskylt till eleven
Syntest till eleven
Fika m kaffe/te, smörgås
Skånes enda miljö- och kvalitetscertifierade utbildare

Utbildningen har 3 delmoment: 
– Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
– Planering och strukturering av övningskörningen
– Viktiga faktorer för trafiksäkerheten

Exempel på innehåll är handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Vilka krav ställs på handledaren?
Handledaren måste vara minst 24 år och ha haft körkort för körkortsklass B under minst fem av de senaste tio åren. Om körkortet varit återkallat vid något tillfälle de senaste tre åren finns det risk att handledaren inte godkänns.

När kan man gå kursen? 
Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. (Man får övningsköra från det man fyller 16 år.)

Intyg
Efter utbildningen rapporterar vi till Transportstyrelsen att kurs är genomförd. Giltig legitimation måste uppvisas vid utbildningstillfället. Kursen är giltigt i 5 år.

Ansök om handledarskap på www.transportstyrelsen.se
Ansök om körkortstillstånd på www.transportstyrelsen.se

Välkommen till Skånes enda miljö- och kvalitetscertifierade utbildare!

Kursledare: Jessica Samuelsson

Kursledare: Jessica Samuelsson

Trafiklärare/utbildningsledare.

Boka i E-handeln eller ring: 0431-178 00.

Kursledare: Dan Berndtsson

Kursledare: Dan Berndtsson

Trafiklärare/utbildningsledare.

Boka i E-handeln eller ring: 0431-178 00.

E-handel

Boka/köp denna kurs i vår E-handel.